CD's

John Kuiper en/of Peter Sneep hebben hun medewerking verleend aan onderstaande cd's. De cd's worden te koop aangeboden na afloop van de uitvoering van de MarcusPassie.

Maar u kunt ze ook bestellen via het formulier onderaan deze pagina.

MarcusPassie (dubbel-cd)

Het lijdensevangelie gelezen, afgewisseld met gemeentezang. Opgenomen in de Koningskerk te Zwolle.

Medewerkenden: John Kuiper (voorlezer); Peter Sneep (orgel).

Prijs: € 15,00.

Lied van verlossing

Samenzang in de Oude Kerk te Meppel ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het Nederlands Dagblad.

Inhoud: psalmen 25, 37, 91, 98, 120, 138, 139, 149, gezangen 1, 285, 304, 434, 479, 'Heer, wij loven en aanbidden U', 'Is dit uw wereld, Heer?', 'Kies dan heden'.

Medewerkenden: Peter Sneep (orgel); Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke.

Deze cd is alleen te koop bij het Nederlands Dagblad.

Looft God om Zijn uitbundigheid

Samenzang in de Kandelaar te Amersfoort.

Inhoud: Intrada, psalmen 12, 38, 48, 77, 101, 112, 114, 115, 124, gezang 2, 'Loofd God om Zijn uitbundigheid'.

Medewerkenden: Peter Sneep (orgel); Robert Roth (cello); Udo Roorda (klarinet); Peter de Vries (trombone); Mary Douma (leiding samenzang).

Prijs: € 10,00.

Spiegel van Gods liefde

Samenzang in de Stephanuskerk te Hasselt.

Inhoud: psalm 99, gezangen het uit Liedboek voor de Kerken, kerkmuziek en kerkliederen van Peter Sneep.

Medewerkenden: Het koor van het Greijdanus College o.l.v. Bert Duijst; instrumalisten; Peter Sneep (orgel).

Prijs: € 10,00.

Bij de Here schuil ik

Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart, en samenzang in de Gereformeerde kerk (Kuiperstraat) te Rotterdam-Delfshaven.

Inhoud: psalmen 11, 63, 67, 80, 95, 'Aller ogen wachten op U', 'Geworteld en gegrond in de liefde', 'Ik ben het Licht van de wereld', 'Ik ben de goede Herder', 'Ik ben de Weg', 'Ik ben het Levensbrood', 'Ik ben de Opstanding', 'Heer, wij gedenken Uw dood', 'Onze Vader', 'Wij willen God de ere geven', 'Doxologie'.

Medewerkenden: Peter Sneep en Boudewijn Zwart (orgel); Gemeentekoor van Rotterdam-Centrum o.l.v. Dirk Zwart; Jeugdkoor Rejoice te Roden o.l.v. Edwin Velvis.

Prijs: € 10,00.

Talkpoeder - Vanmorgen stond ik op

Liedjes en teksten over vriendschap en liefde, de kille wereld of de stille verbazing over een nieuwe voorjaarsdag.

Medewerkenden: John Kuiper; Udo Roorda; Dick Sneep; Peter Sneep; Peter de Vries.

(uitverkocht)