Over de makers

John Kuiper en Peter Sneep

John Kuiper

... (1963, Hengelo) is docent drama aan het AOC-Terra in Oldekerk en aan het Greijdanus College in Zwolle. Hij volgde een cursus dramaschrijven bij de Media Academie in Hilversum en diverse cursussen op het gebied van theater. Hij schreef zo'n tien toneelstukken. Ook geeft hij cursus op het gebied van drama (voor scholen), het vertellen en het lezen (van Bijbelgedeelten).

Peter Sneep

... (1962, Rotterdam) is organist en communicatiemedewerker van de Protestantse gemeente Leusden en organist van de Martuskerk en de Schaapskooi (beide NGK) in Amersfoort. Hij volgde orgellessen bij Hetty Koelewijn en Gerrit 't Hart. Aanvankelijk schreef hij van toneel- en cabaretliedjes. Tegenwoordig componeert hij vooral kerkmuziek. Het begeleiden van samenzang is zijn specialisme. Hij maakte zeven cd's waarop hij psalmen, gezangen en nieuwe kerkliederen begeleidt en twee cd’s met eigen kerkmuziek.

John Kuiper en Peter Sneep

... kennen elkaar van de gereformeerde Pedagogische Academie in Amersfoort/Zwolle (1982-1986). Met nog drie anderen vormden zij de cabaretgroep Talkpoeder (cd 'Vanmorgen stond ik op'). Samen vormen ze Tamtam, dat interactief theater biedt, waarin kinderen zelf een belangrijke rol kunnen vervullen, zowel in het meespelen, zingen en het bepalen van de richting waarin het stuk zal verlopen. Drie jaar lang gaven ze interactieve voorlichting over het werk van De Verre Naasten (DVN) op gereformeerde basisscholen. Daarnaast zijn ze ook regelmatig betrokken bij het presenteren van kleinere tot grotere evenementen en geven ze hun eigen cabaretvoorstellingen.